STT bằng tiếng Anh ý nghĩa về cuộc sống và tình yêu đôi lứa !

0
575
Loading...

Những stt bằng tiếng Anh thay lời bạn muốn nói, thể hiện những cảm xúc của bạn lúc bấy giờ. Khiến cuộc sống thêm phần thú vị hơn. Tình yêu đối với tiếng Anh sẽ khiến bạn thấy đây là một ngôn ngữ hay về nội dung, đẹp về hình thức. Rồi không rõ từ khi nào, những stt bằng tiếng anh được các bạn cập nhật thường xuyên hơn.

Loading...

Stt tiếng anh về cuộc sống !

life

 • Are you bored with life? Then throw yourself into some work you believe in with all your heart, live for it, die for it, and you will find happiness that you had thought could never be yours. ~ Dale Carnegie
  _ Cuộc sống làm bạn buồn chán ư? Hãy lao vào công việc bạn tin tưởng bằng tất cả trái tim, sống vì nó, chết vì nó, và bạn sẽ tìm thấy thứ hạnh phúc tưởng chừng như không bao giờ đạt được.
 • There are two ways of being happy: We must either diminish our wants or augment our means – either may do – the result is the same and it is for each man to decide for himself and to do that which happens to be easier. ~ Benjamin Franklin
  Có hai cách để hạnh phúc: Hoặc giảm mong muốn hoặc tăng sự giàu có – thế nào cũng được – kết quả đều giống nhau, và mỗi người phải tự lựa chọn và đi theo cách mình thấy dễ dàng hơn.
 • If happiness could be brought, few of us could pay the price. ~ Khuyết danh
  Nếu hạnh phúc có thể mua, cái giá của nó chẳng mấy ai trả được.
 • Men kick friendship around like a football and it doesn’t seem to crack. Women treat it like glass and it falls to pieces. ~ Ann Morrow Lindbergh
  Đàn ông đá tình bạn như trái bóng mà tình bạn chẳng hề bị sứt mẻ. Đàn bà nâng niu tình bạn như thủy tinh mà tình bạn lại bị vỡ tan tành.
 • People’s lives change. To keep all your old friends is like keeping all your old clothes – pretty soon your closet is so jammed and everything so crushed you can’t find anything to wear. Help these friends when they need you, bless the happy times when you meant a lot to each other, but try not to feel guilty if new people mean more to you, now.
  Cuộc sống của người ta thay đổi. Để giữ tất cả bạn cũ của mình cũng giống như giữ lại tất cả quần áo cũ – chẳng mấy chốc tủ quần áo sẽ chật cứng và mọi thứ sẽ bị nhàu nát đến nỗi bạn khó tìm thấy đồ để mặc. Hãy giúp đỡ những người bạn này khi họ cần ta, quý những khoảnh khắc hạnh phúc khi mình và bạn có ý nghĩa rất nhiều với nhau, nhưng cố gắng đừng cảm thấy mình có lỗi nếu bây giờ những người bạn mới có ý nghĩa nhiều hơn đối với mình.
 • But what is happiness except the simple harmony between a man and the life he leads? ~ Albert Camus
  Nhưng hạnh phúc còn là gì ngoài sự hài hòa giản đơn giữa một người và cuộc sống của anh ta?

Hãy để những STT bằng tiếng Anh mang lại nhiều điều thú vị cho cuộc sống của bạn. Niềm vui, niềm hạnh phúc xen lẫn đâu đây là cả tiếng cười.

life

 • You are forgiven for your happiness and your successes only if you generously consent to share them. ~ Albert Camus
  Bạn được tha thứ cho hạnh phúc và thành công của mình chỉ khi bạn sẵn sàng hào phóng chia sẻ chúng.
 • Friendship cannot be borrowed. There is not shop where one can buy it. It is a connection between two people that is so giving.
  Tình bạn không thể vay mượn. Cũng chẳng thể tìm mua ở một cửa hàng nào. Chính sự kết nối giữa hai con người làm nên tình bạn.
 • Conquering any difficulty always gives one a secret joy, for it means pushing back a boundary-line and adding to one’s liberty. ~ Henri Frederic Amiel
  Chinh phục bất cứ một sự khó khăn nào luôn đem lại cho người ta một niềm vui sướng thầm lặng, bởi điều đó cũng có nghĩa là đẩy lùi một đường ranh giới và tăng thêm tự do của bản thân.
 • Life is partly what we make it, and partly what is made by the friends whom we choose. ~ Jehyi Hsieh
  Cuộc sống một phần là những gì chúng ta làm nên, và một phần được làm nên bởi những người bạn ta chọn làm bạn.
 • Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful. ~ Albert Schweitzer
  Thành công không phải là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc. Hạnh phúc là chìa khóa dẫn tới cánh cửa thành công. Nếu bạn yêu điều bạn đang làm, bạn sẽ thành công.
 • What good is money if it can’t buy happiness? ~ Agatha Christie
  Tiền thì có nghĩa lý gì nếu nó không thể mua hạnh phúc?
 • When I hear somebody sigh, “Life is hard”, I am always tempted to ask, “Compared to what?” ~ Sydney J. Harris
  Khi tôi nghe ai đó thở dài: “Cuộc sống thật khắc nghiệt”, tôi luôn rất muốn hỏi: “So sánh với cái gì”

life2

 • Money has never made man happy, nor will it, there is nothing in its nature to produce happiness. The more of it one has the more one wants. ~ Benjamin Franklin
  Tiền bạc chưa bao giờ và sẽ không bao giờ khiến con người hạnh phúc, trong bản chất nó không có gì có thể tạo ra hạnh phúc. Một người càng có nó nhiều bao nhiêu càng muốn nó nhiều bấy nhiêu.
 • There is no value in life except what you choose to place upon it and no happiness in any place except what you bring to it yourself. ~ Henry David Thoreau
  Không có giá trị nào trong cuộc sống trừ những gì bạn chọn đặt lên nó, và không có hạnh phúc ở bất cứ đâu trừ điều bạn mang đến cho bản thân mình.
 • Yesterday is but a vision, and tomorrow is only a dream. But today well lived makes every yesterday a dream of happiness, and every tomorrow a dream of hope. ~ Khuyết danh
  Ngày hôm qua chỉ là cảnh mộng, và ngày mai chỉ là một giấc mơ. Nhưng ngày hôm nay sống tốt sẽ khiến mỗi ngày qua là giấc mơ hạnh phúc, và mỗi ngày mai là giấc mơ hy vọng.
 • Life’s challenges are not supposed to paralyze you, they’re supposed to help you discover who you are. ~ Bernice Johnson Reagon
  Những thử thách của cuộc đời không có ý làm tê liệt ta, chúng có ý giúp ta khám phá ra ta là ai.

  STT tiếng anh về Tình yêu !

love3

 • In this life we can no do great things. We can only do small things with great love.
  Trong cuộc đời này nếu không thể thực hiện những điều lớn lao thì chúng ta vẫn có thể làm những việc nhỏ với một tình yêu lớn .
 • Love gegets love.
  Tình yêu sản sinh ra tình yêu.
 • Love and a cough can not be hid.
  Tình yêu cũng như cơn ho không thể giấu kín được.
 • Love will find a way.
  Tình yêu sẽ mở lối .
 • Love is an act of endless forgiveness a tender look which becomes a habit.
  Tình yêu là một hành động vị tha vô bờ bến và là nét dịu dàng đã trở nên thân thuôc..
 • You may only be one person to the world but you may be the world to one person.
  Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới.
 • I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you
  -Tôi yêu em không phải vì em là ai, mà là vì tôi sẽ là người thế nào khi ở bên em
 • No man or woman is worth your tears, and the one who is, won’t make you cry
  -Không có ai xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn, người xứng đáng với chúng thì chắc chắn không để bạn phải khóc

Tình yêu đôi lứa mang lại cho bạn nhiều cung bậc cảm xúc. Hơn hết tôi luôn mong các bạn được hạnh phúc. Hãy gửi yêu thương tới bạn của mình thông qua những STT bằng tiếng Anh đầy ý nghĩa này.

love-1

 • Just because someone doesn’t love you the way you want them to, doesn’t mean they don’t love you with all they have
  Nếu một ai đó không yêu bạn được như bạn mong muốn, điều đó không có nghĩa là người đó không yêu bạn bằng cả trái tim và cuộc sống của họ
 • A true friend is someone who reaches for your hand and touches your heart
  -Người bạn tốt nhất là người ở bên bạn khi bạn buồn cũng như lúc bạn vui
 • Never frown, even when you are sad, because you never know who is falling in love with your smile
  -Đừng bao giờ tiết kiệm nụ cười ngay cả khi bạn buồn, vì không bao giờ bạn biết được có thể có ai đó sẽ yêu bạn vì nụ cười đó
 • Don’t waste your time on a man/woman, who isn’t willing to waste their time on you
  -Đừng lãng phí thời gian với những người không có thời gian dành cho bạn
 • Maybe God wants us to meet a few wrong people before meeting the right one, so that when we finally meet the person, we will know how to be grateful
  -Có thể Thượng Đế muốn bạn phải gặp nhiều kẻ xấu trước khi gặp người tốt, để bạn có thể nhận ra họ khi họ xuất hiện
 • Don’t try so hard, the best things come when you least expect them to.
  -Đừng vội vã đi qua cuộc đời vì những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn đúng vào lúc mà bạn ít ngờ tới nhất
 • You know you love someone when you cannot put into words how they make you feel.
  -Khi yêu ai ta không thể diễn tả được cảm giác khi ở bên cô ta thì mới gọi là yêu.
 • All the wealth of the world could not buy you a frend, not pay you for the loss of one.
  -Tất cả của cải trên thế gian này không mua nổi một người bạn cũng như không thể trả lại cho bạn những gì đã mất.
 • In love’s sky, all stars are eclipsed by the eyes of the one you love.
  – Dưới bầu trời tình yêu, tất cả những ngôi sao đều bị che khuất bởi con mắt của người bạn yêu.
 • It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show you how much.
  – Tôi chỉ mất 1 giây để nói tôi yêu bạn nhưng phải mất cả cuộc đời để chứng tỏ điều đó.
 • If you be with the one you love, love the one you are with.
  – Yêu người yêu mình hơn yêu người mình yêu

love2

 • You may only be one person to the world but you may be the world to one person.
  – Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới.
 • I love you with know how, why ,or even from where…
  – Anh yêu em mà không biết tại sao, bằng cách nào và thậm chí từ đâu.
 • I have you! If you hate me, shoot me with an arrow, but please not on the heart coz that’’s were you are!
  – Anh đã có được em! Nếu em ghét anh, hãy dùng mũi tên bắn anh, nhưng đừng bắn vào trái tim anh em nhé vì em ở đó đấy.
 • An angel asked me a reason why I care for you so much. I told her I care for you so much so there’’s no reason not to.
  – Một thiên thần hỏi anh tại sao anh lại yêu em nhiều đến thế, anh đã nói rằng anh rất yêu em bởi vì chả có lí do nào để không làm như thế cả.
 • I will walk with you side by side for only one condition: hide your wings every time we walk together because the whole world might know that you”re my angel!
  – Anh sẽ luôn đi bên cạnh em chỉ với 1 điều kiện: em hãy giấu đôi cánh của em mỗi lần chúng ta đi cùng nhau nếu không cả thế giới sẽ biết em là thiên thần của anh mất.)
 • A day may start or end without a message from me, but believe me it won”t start or end without me thinking of you.
  – Một ngày anh có thể không gọi điện và nhắn tin cho em lúc thức dậy và trước khi đi ngủ, nhưng hãy tin rằng không ngày nào là không mở đầu và kết thúc với ý nghĩ về em.
 • You know you love someone when you cannot put into words how they make you feel.
  – Khi yêu ai ta không thể diễn tả được cảm giác khi ở bên cô ta thì mới gọi là yêu.

Ngày nào đó, bạn sẽ tìm thấy được nhiều điều thú vị trong cuộc sống này. Mỗi stt là mỗi nỗi lòng. STT bằng tiếng anh mang lại thú vị riêng của nó. Cuộc sống và tình yêu gắn liền với mỗi người. Hãy làm cho mỗi ngày có thêm nhiều niềm vui, thay vì sự buồn rầu, chán nản nhé. Chia sẻ với bạn về về những câu nói tiếng anh hay này, hãy cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đẹp !

Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc !

Xem thêm : STT hay và ý nghĩa về cuộc sống !

STT về mưa đầy tâm trạng !

STT buồn về tình bạn, stt tình bạn buồn chứa chan cảm xúc

Stt về cuộc sống nên đọc một lần trong đời !

Loading...

BÌNH LUẬN