Cách  sử dụng định dạng theo điều kiện để tìm dữ liệu trùng trong Excel

0
184
Loading...

Hướng dẫn chi tiết Cách  sử dụng định dạng theo điều kiện để tìm dữ liệu trùng trong Excel để lọc ra bộ dữ liệu hoàn chỉnh nhất.

Loading...

Chúng ta thường xuyên gặp tình trạng trùng lặp dữ liệu trong một danh sách hay bảng tính nào đó. Cần phải nhận dạng chúng và loại bỏ thì khi đó mới có thể tính toán và sắp xếp thông tin đúng nhất. Riêng với Excel, việc xác định dữ liệu trùng lặp lại khác hơn nữa so với Word. Chức năng định dạng theo điều kiện trong Excel 2007 đã được cải tiến, do vậy bài hướng dẫn này thích hợp cho các phiên bản từ Excel 2003 về trước.

Technuy sẽ hướng dẫn bạn Cách  sử dụng định dạng theo điều kiện để tìm dữ liệu trùng trong Excel. Bởi nếu làm thủ công thì mất khá nhiều thời gian và dễ sai sót. Ngay trên Excel đã hỗ trợ công cụ định dạng theo điều kiện hoặc chế biến theo các lệnh riêng.

Ví dụ như, bạn có một bảng dữ liệu là vùng $A$1:$H$100. Bạn chọn nó bằng cách chọn ô trên cùng – bên trái của bảng (A1) và kéo chuột đến ô dưới cùng bên phải (H100). Điều này rất quan trọng, vì ta muốn ô A1 phải là ô hiện hành (active) trong vùng lựa chọn. Sau đó vào Format | chọn Conditional Formatting….

Lệnh định dạng theo điều kiện trong Excel 2003
Lệnh định dạng theo điều kiện trong Excel 2003

Trong hộp thoại Conditional Formatting, bạn chọn Formulas Is tại Condition 1 và nhập công thức sau vào hộp trống bên cạnh:

=COUNTIF($A$1:$H$100,A1)>1

 

Hộp thoại Conditional Formatting
Hộp thoại Conditional Formatting

Nhấn chọn nút Format | chọn màu và kiểu chữ tại ngăn Font và chọn màu nền tại ngăn Patterns. Nhấn OK khi hoàn tất việc định dạng. Nhấn tiếp OK để áp dụng định dạng cho vùng dữ liệu đang chọn.

Hộp thoại Format Cells
Hộp thoại Format Cells

Theo bảng số liệu minh họa thì hầu hết các ô đều có dữ liệu trùng trừ hai ô H7 và H49.

Trong công thức định dạng theo điều kiện này, ta sử dụng tham chiếu tương đối cho địa chỉ ô cần kiểm tra trong vùng địa chỉ xác định. Bằng cách sử dụng định dạng theo điều kiện như thế này, Excel sẽ tự động nhận biết địa chỉ ô làm điều kiện trong hàm COUNTIF. Cụ thể thì các công thức định dạng theo điều kiện tại các ô như sau:

Ô A1 sẽ có công thức là: =COUNTIF($A$1:$H$100,A1)>1

Ô A2 sẽ có công thức là: =COUNTIF($A$1:$H$100,A2)>1

Ô A3 sẽ có công thức là: =COUNTIF($A$1:$H$100,A3)>1

Ô B1 sẽ có công thức là: =COUNTIF($A$1:$H$100,B1)>1

Ô B2 sẽ có công thức là: =COUNTIF($A$1:$H$100,B2)>1

Định dạng theo điều kiện trong Excel 2007 đã có sẵn tính năng làm nổi các giá trị trùng trong một vùng dữ liệu. Các bước thực hiện như sau:

Chọn vùng dữ liệu | vào ngăn Home | chọn Conditional Formatting | chọn Highlight Cells Rules | chọn Duplicate Values…

Lệnh Duplicate Values của Conditional Formatting trong Excel 2007
Lệnh Duplicate Values của Conditional Formatting trong Excel 2007

Trong hộp thoại Duplicate Values, bạn chọn kiểu Duplicate (hoặc Unique: duy nhất) và chọn định dạng tại hộp kế bên sau đó nhấn OK.

Hộp thoại Duplicate Values
Hộp thoại Duplicate Values
Loading...

BÌNH LUẬN