Cách ẩn sheet sao cho người khác không thể dùng lệnh unhide để hiện ra

0
486
Loading...

Hướng dẫn chi tiết cách ẩn sheet để không thể dùng lệnh Unhide trong Excel và không muốn người khác đọc được sheet này. Người dùng có thể tham khảo thêm bài viết: Hướng dẫn đặt mật khẩu cho file word, excel

Loading...

Công việc đòi hỏi mỗi người phải bảo mật thông tin. Nhiều lúc, chúng ta không muốn người khác đọc được dữ liệu trên một sheet của file Excel, nhưng chưa biết làm thế nào. TechNuy.Com sẽ giúp bạn Cách ẩn sheet sao cho người khác không thể dùng lệnh unhide để hiện ra. Mọi thông tin trên một khu vực, như công thức, chi tiết dữ liệu được dấu kín trước mọi con mắt nhòm ngó khác.

Cách ẩn sheet sao cho người khác không thể dùng lệnh unhide để hiện ra 1
Cách ẩn sheet sao cho người khác không thể dùng lệnh unhide để hiện ra

Đó là thủ thuật Excel ở tầm nâng cao bổ trợ cho người dùng. Dân văn phòng, đặc biệt anh chị kế toán vốn rất am hiểu công cụ này nhằm “khóa” thông tin trên một sheet nào đó. Đây cũng là yêu cầu cần thiết đối với bất kỳ công việc nào. Ngoài những kiến thức về chuyên môn, bạn phải trang bị cho mình những thủ thuật công nghệ cơ bản.

TechNuy lấy ví dụ minh họa như đối với 1 sheet chứa những vùng làm dữ liệu cho Data Validation, Combobox, những tên biến và giá trị biến dùng làm const trong VBA, những thông tin nhạy cảm và những thứ khác. Mặc dù bạn có thể dấu sheet đó bằng cách chọn View ➝Hide trong mục chọn Window (đối với Excel 2003 là Format ➝Sheet ➝Hide), nhưng sẽ tốt hơn nếu bạn làm cách khác để người dùng không thể chọn View ➝ Unhide trong mục chọn Window (đối với Excel 2003 là Format ➝Sheet ➝ Unhide).

Cách ẩn sheet sao cho người khác không thể dùng lệnh unhide để hiện ra http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?14768-Nh%E1%BB%AFng-tuy%E1%BB%87t-chi%C3%AAu-trong-Excel Hướng dẫn chi tiết cách ẩn sheet để không thể dùng lệnh Unhide trong Excel và không muốn người khác đọc được sheet này. Công việc đòi hỏi mỗi người phải bảo mật thông tin. Nhiều lúc, chúng ta không muốn người khác đọc được dữ liệu trên một sheet của file Excel, nhưng chưa biết làm thế nào. TechNuy.Com sẽ giúp bạn Cách ẩn sheet sao cho người khác không thể dùng lệnh unhide để hiện ra. Mọi thông tin trên một khu vực, như công thức, chi tiết dữ liệu được dấu kín trước mọi con mắt nhòm ngó khác. Đó là thủ thuật Excel ở tầm nâng cao bổ trợ cho người dùng. Dân văn phòng, đặc biệt anh chị kế toán vốn rất am hiểu công cụ này nhằm “khóa” thông tin trên một sheet nào đó. Đây cũng là yêu cầu cần thiết đối với bất kỳ công việc nào. Ngoài những kiến thức về chuyên môn, bạn phải trang bị cho mình những thủ thuật công nghệ cơ bản. TechNuy lấy ví dụ minh họa như đối với 1 sheet chứa những vùng làm dữ liệu cho Data Validation, Combobox, những tên biến và giá trị biến dùng làm const trong VBA, những thông tin nhạy cảm và những thứ khác. Mặc dù bạn có thể dấu sheet đó bằng cách chọn View ➝Hide trong mục chọn Window (đối với Excel 2003 là Format ➝Sheet ➝Hide), nhưng sẽ tốt hơn nếu bạn làm cách khác để người dùng không thể chọn View ➝ Unhide trong mục chọn Window (đối với Excel 2003 là Format ➝Sheet ➝ Unhide). Bạn cũng có thể dùng chức năng khoá bảng tính, nhưng nó vẫn được nhìn thấy. Hơn nữa bạn không thể khoá những ô chứa dữ liệu kết nối với những control tạo bởi thanh công cụ Form. Thay vì vậy, bạn hãy thiết lập trạng thái cho sheet dạng xlVeryHidden. Vào Developer ➝Visual Basic hoặc nhấn Alt-F11 để vào trang soạn thảo VBE (đối với Excel 2003 thì vào menu Tools ➝Macro ➝Visual Basic Editor và nhìn bên trái trong khung Project Explorer, nếu không thấy thì chọn View - Project Explorer. Tìm tên file và bấm vào dấu cộng để hiện ra các tên sheet. Chọn tên sgeet nào bạn muốn dấu, mở khung Property bằng cách vào menu View – Property Window (hoặc nhấn F4). Chọn tab Alphabetic, tìm dòng Visible và chọn 2- xlsSheetVeryHidden. Nhấn Alt-Q để trở về trang tính Excel, lưu sự thay đổi này. Sheet của bạn sẽ chẳng bao giờ có thể thấy được bằng cách thông thường trên menu View – Unhide hay Format – Sgeet – Unhide. Để thấy trở lại, bạn phải vào chỗ cũ, chọn lại -1 – xlSheetVisible Hy vọng với Cách ẩn sheet sao cho người khác không thể dùng lệnh unhide ở trên, anh chị kế toán có thể bảo vệ được các thông tin quan trọng của mình, không cho người khác thay đổi dòng lệnh để tránh phiền phức sau này 2Bạn cũng có thể dùng chức năng khoá bảng tính, nhưng nó vẫn được nhìn thấy. Hơn nữa bạn không thể khoá những ô chứa dữ liệu kết nối với những control tạo bởi thanh công cụ Form.

Cách ẩn sheet sao cho người khác không thể dùng lệnh unhide để hiện ra http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?14768-Nh%E1%BB%AFng-tuy%E1%BB%87t-chi%C3%AAu-trong-Excel Hướng dẫn chi tiết cách ẩn sheet để không thể dùng lệnh Unhide trong Excel và không muốn người khác đọc được sheet này. Công việc đòi hỏi mỗi người phải bảo mật thông tin. Nhiều lúc, chúng ta không muốn người khác đọc được dữ liệu trên một sheet của file Excel, nhưng chưa biết làm thế nào. TechNuy.Com sẽ giúp bạn Cách ẩn sheet sao cho người khác không thể dùng lệnh unhide để hiện ra. Mọi thông tin trên một khu vực, như công thức, chi tiết dữ liệu được dấu kín trước mọi con mắt nhòm ngó khác. Đó là thủ thuật Excel ở tầm nâng cao bổ trợ cho người dùng. Dân văn phòng, đặc biệt anh chị kế toán vốn rất am hiểu công cụ này nhằm “khóa” thông tin trên một sheet nào đó. Đây cũng là yêu cầu cần thiết đối với bất kỳ công việc nào. Ngoài những kiến thức về chuyên môn, bạn phải trang bị cho mình những thủ thuật công nghệ cơ bản. TechNuy lấy ví dụ minh họa như đối với 1 sheet chứa những vùng làm dữ liệu cho Data Validation, Combobox, những tên biến và giá trị biến dùng làm const trong VBA, những thông tin nhạy cảm và những thứ khác. Mặc dù bạn có thể dấu sheet đó bằng cách chọn View ➝Hide trong mục chọn Window (đối với Excel 2003 là Format ➝Sheet ➝Hide), nhưng sẽ tốt hơn nếu bạn làm cách khác để người dùng không thể chọn View ➝ Unhide trong mục chọn Window (đối với Excel 2003 là Format ➝Sheet ➝ Unhide). Bạn cũng có thể dùng chức năng khoá bảng tính, nhưng nó vẫn được nhìn thấy. Hơn nữa bạn không thể khoá những ô chứa dữ liệu kết nối với những control tạo bởi thanh công cụ Form. Thay vì vậy, bạn hãy thiết lập trạng thái cho sheet dạng xlVeryHidden. Vào Developer ➝Visual Basic hoặc nhấn Alt-F11 để vào trang soạn thảo VBE (đối với Excel 2003 thì vào menu Tools ➝Macro ➝Visual Basic Editor và nhìn bên trái trong khung Project Explorer, nếu không thấy thì chọn View - Project Explorer. Tìm tên file và bấm vào dấu cộng để hiện ra các tên sheet. Chọn tên sgeet nào bạn muốn dấu, mở khung Property bằng cách vào menu View – Property Window (hoặc nhấn F4). Chọn tab Alphabetic, tìm dòng Visible và chọn 2- xlsSheetVeryHidden. Nhấn Alt-Q để trở về trang tính Excel, lưu sự thay đổi này. Sheet của bạn sẽ chẳng bao giờ có thể thấy được bằng cách thông thường trên menu View – Unhide hay Format – Sgeet – Unhide. Để thấy trở lại, bạn phải vào chỗ cũ, chọn lại -1 – xlSheetVisible Hy vọng với Cách ẩn sheet sao cho người khác không thể dùng lệnh unhide ở trên, anh chị kế toán có thể bảo vệ được các thông tin quan trọng của mình, không cho người khác thay đổi dòng lệnh để tránh phiền phức sau này 3>> Xem thêm: Cách xoay ngang tờ giấy A4 trong word

Thay vì vậy, bạn hãy thiết lập trạng thái cho sheet dạng xlVeryHidden. Vào Developer ➝Visual Basic hoặc nhấn Alt-F11 để vào trang soạn thảo VBE (đối với Excel 2003 thì vào menu Tools ➝Macro ➝Visual Basic Editor và nhìn bên trái trong khung Project Explorer, nếu không thấy thì chọn View – Project Explorer.

Tìm tên file và bấm vào dấu cộng để hiện ra các tên sheet. Chọn tên sgeet nào bạn muốn dấu, mở khung Property bằng cách vào menu View – Property Window (hoặc nhấn F4). Chọn tab Alphabetic, tìm dòng Visible và chọn 2- xlsSheetVeryHidden. Nhấn Alt-Q để trở về trang tính Excel, lưu sự thay đổi này. Sheet của bạn sẽ chẳng bao giờ có thể thấy được bằng cách thông thường trên menu View – Unhide hay Format – Sgeet – Unhide.

>> Tư vấn hữu ích: Hướng dẫn cách sử dụng DesignBold cho người mới dùng

Để thấy trở lại, bạn phải vào chỗ cũ, chọn lại -1 – xlSheetVisible

Cách ẩn sheet sao cho người khác không thể dùng lệnh unhide để hiện ra http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?14768-Nh%E1%BB%AFng-tuy%E1%BB%87t-chi%C3%AAu-trong-Excel Hướng dẫn chi tiết cách ẩn sheet để không thể dùng lệnh Unhide trong Excel và không muốn người khác đọc được sheet này. Công việc đòi hỏi mỗi người phải bảo mật thông tin. Nhiều lúc, chúng ta không muốn người khác đọc được dữ liệu trên một sheet của file Excel, nhưng chưa biết làm thế nào. TechNuy.Com sẽ giúp bạn Cách ẩn sheet sao cho người khác không thể dùng lệnh unhide để hiện ra. Mọi thông tin trên một khu vực, như công thức, chi tiết dữ liệu được dấu kín trước mọi con mắt nhòm ngó khác. Đó là thủ thuật Excel ở tầm nâng cao bổ trợ cho người dùng. Dân văn phòng, đặc biệt anh chị kế toán vốn rất am hiểu công cụ này nhằm “khóa” thông tin trên một sheet nào đó. Đây cũng là yêu cầu cần thiết đối với bất kỳ công việc nào. Ngoài những kiến thức về chuyên môn, bạn phải trang bị cho mình những thủ thuật công nghệ cơ bản. TechNuy lấy ví dụ minh họa như đối với 1 sheet chứa những vùng làm dữ liệu cho Data Validation, Combobox, những tên biến và giá trị biến dùng làm const trong VBA, những thông tin nhạy cảm và những thứ khác. Mặc dù bạn có thể dấu sheet đó bằng cách chọn View ➝Hide trong mục chọn Window (đối với Excel 2003 là Format ➝Sheet ➝Hide), nhưng sẽ tốt hơn nếu bạn làm cách khác để người dùng không thể chọn View ➝ Unhide trong mục chọn Window (đối với Excel 2003 là Format ➝Sheet ➝ Unhide). Bạn cũng có thể dùng chức năng khoá bảng tính, nhưng nó vẫn được nhìn thấy. Hơn nữa bạn không thể khoá những ô chứa dữ liệu kết nối với những control tạo bởi thanh công cụ Form. Thay vì vậy, bạn hãy thiết lập trạng thái cho sheet dạng xlVeryHidden. Vào Developer ➝Visual Basic hoặc nhấn Alt-F11 để vào trang soạn thảo VBE (đối với Excel 2003 thì vào menu Tools ➝Macro ➝Visual Basic Editor và nhìn bên trái trong khung Project Explorer, nếu không thấy thì chọn View - Project Explorer. Tìm tên file và bấm vào dấu cộng để hiện ra các tên sheet. Chọn tên sgeet nào bạn muốn dấu, mở khung Property bằng cách vào menu View – Property Window (hoặc nhấn F4). Chọn tab Alphabetic, tìm dòng Visible và chọn 2- xlsSheetVeryHidden. Nhấn Alt-Q để trở về trang tính Excel, lưu sự thay đổi này. Sheet của bạn sẽ chẳng bao giờ có thể thấy được bằng cách thông thường trên menu View – Unhide hay Format – Sgeet – Unhide. Để thấy trở lại, bạn phải vào chỗ cũ, chọn lại -1 – xlSheetVisible Hy vọng với Cách ẩn sheet sao cho người khác không thể dùng lệnh unhide ở trên, anh chị kế toán có thể bảo vệ được các thông tin quan trọng của mình, không cho người khác thay đổi dòng lệnh để tránh phiền phức sau này 5Hy vọng với Cách ẩn sheet sao cho người khác không thể dùng lệnh unhide ở trên, anh chị kế toán có thể bảo vệ được các thông tin quan trọng của mình, không cho người khác thay đổi dòng lệnh để tránh phiền phức sau này.

Loading...

BÌNH LUẬN